Civa AS
E-post:post@civa.no


            

Civa leverer mønsterkort til elektronikk industrien i Nord Europa. Produsentene befinner seg hovedsakelig i Kina, men prototyper og mer komplekse kort blir også levert fra Europa. Produsentene har en størrelse og profil som  er tilpasset våre kunder.

Civa er en total leverandør av mønsterkort. Vi har bred erfaring med volum produksjon. Civa leverer årlig flere millioner mønsterkort til tysk telekom industri. Civa er valgt som leverandør, da vi har høy kompetanse innen kvalitetsikring og mønsterkort teknologi.  

Civa er den naturlige samarbeidspartner når du skal utvikle nye produkter. Vi finner de beste løsningene innen teknologi og kvalitetssikring. Våre produsenter er de ledende i verden på leveranser til forsvaret, bil industrien og telekom.